ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC w Niemczech


Rechtschutz - Ochrona Prawna. Udowodnij Twoją rację bez obawy poniesienia ryzyka finansowego!

Ryzyko przegrania sprawy sądowej jest zawsze możliwe, nawet jeśli wierzysz w Twoją rację i prawo. Przegranie rozprawy niesie za sobą wysokie koszty sądu, radcy prawnego, adwokatów, biegłych sądowych, oraz rzeczoznawstwa. Aby nie bać się tych kosztów możesz się ubezpieczyć od ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung).
Ubezpieczenie to pokryje koszty niezbędne dla reprezentowania interesów Twoich i Twojej rodziny na drodze sądowej.
 Ochrona prawna obejmuje:
- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dochodzenie roszczeń ze stosunku prawa pracy
- obrona przed sądem w sprawach karnych kaucje za sprawy karne spowodowane za granicą (kredytowo)
- obrona przed sądem w sprawach o wykroczenie dochodzenie roszczeń wynikających z umów dochodzenie roszczeń z tytułu prawa własności np. nieruchomości
- Ochrona Prawna Kierowcy
- Ochrona i pomoc prawna dla przedsiębiorców
- Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęci:ubezpieczony, małżonek/małżonka ubezpieczonego, ich niepełnoletnie dzieci oraz niezamężne dzieci, do ukończenia nauki zawodu